• TMI Tuulikki Takamäki

  Olen Valviran laillistama puheterapeutti, FM, ja valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 1997. Olen työskennellyt yrittäjänä vuodesta 1998 Oulussa ja lähikunnissa. Tarjoan yksilöllistä, asiakkaiden voimavaroista ja tarpeista lähtevää laadukasta puheterapiaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

 • Erityisosaaminen

  Vahvaa osaamisaluettani on erityisesti äännevirheiden, viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen, kielellisen erityisvaikeuden, dyspraksian,
  kehitysvammaan liittyvien puheen- ja kielenkehityksen häiriöiden,
  lukivaikeuksien, autismin aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutus.

 • Toiminnan tavoitteet

  Pitkän työkokemuksen ja ammattitaidon säännöllisen kehittämisen avulla voin auttaa asiakasta kuntoutumaan, voimaantumaan, osallistumaan ja parantamaan elämänlaatuaan.

Puheterapeutti Tuulikki Takamäki

p. 050-3730599

tuulikki.takamaki@puheterapeutti.fi

21. Loka, 2014