Puheterapian tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta, nuorta tai aikuista poistamalla, lieventämällä ja ehkäisemällä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Puheterapiassa voidaan kuntouttaa myös nielemistoimintoja ja äänentuotta. Puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja perustuu Suomen Puheterapeuttiliiton ja Kuntaliiton laatimaan "Hyvän puheterapiapalvelun" -malliin sekä nojaa Kelan asiakkaiden kohdalla Kelan avoterapiastandardiin. Puheterapiassa käytetyt menetelmät perustuvat vaikiintuneeseen  ja kokemusperäisesti perusteltuun tai tieteelliseen vaikuttavuustietoon.

Puheterapiassa kartoitetaan asiakkaan tarpeet, hänen vahvuutensa ja mahdollisuutensa, sekä ollaan vuorovaikutteisessa ja dialogisessa yhteistyössä asiakkaan lähipiirin kanssa. Puheterapiassa laaditaan yhteistyössä läheisten kanssa puheterapiasuunnitelma. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä. Puheterapian kesto ja käytetyt menetelmät määräytyvät yksilöllisesti.