Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 1997 mutta aloittanut puheterapeutin työt jo vuonna 1996. Madetojan musiikkilukiosta ylioppilaaksi tuloni jälkeen kävin Talouskoulun, jonka jälkeen siirryin Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilaitokseen opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Valmistuttuani sairaanhoitajaksi aloitin työskentelyn OYKS:n Lastentautien klinikassa. Puheterapeutiaopintojeni alettua työskentelin useissa sijaisuuksissa niin OYKS:n Lastetautien kuin Neurologian klinikassa sekä Oulun Diakonissalaitoksen Vaativan kuntoutuksen osastolla aikuisneurologisten asiakkaiden parissa.

Kuntouttava ja ohjaava työote sekä perheiden ja lähipiirin kanssa työskentely tuli minulle tutuksi jo sairaanhoitajan työssäni ja pidän sitä edelleen vahvuutenani myös puheterapeuttina toimiessani. Puheterapeutin toimia minulla on ollut Päivärinteen kuntoutussairaalassa ja Oulun Diakonissalaitoksen Vaativan kuntoutuksen poliklinikalla. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 1998 lähtien ja minulla on ollut yhtäjaksoiset sopimukset Kelan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Myös Oulun kaupunki on ostanut puheterapiapalveluita minulta. Erityisopettajan työkokemusta minulla on sijaisuudesta Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa, Espanjassa asuessani toimin myös opettajana Suomi-koulussa kaksikielisten lasten kanssa.

Työkokemusta eri puhehäiriöiden alalta minulla on laajasti mutta olen kouluttautunut eniten puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen (AAC:n), autismin, lukivaikeuksien, puhemotoristen häiriöiden sekä aikuisneurologian alalta, ja asiakaskunnassa minulla on ollut esimerkiksi pieniä vuorovaikutushaasteisia lapsia, epäselvästi puhuvia dyspraktisia lapsia, lukilapsia sekä aikuisneurologisia asiakkaita ja veteraaneja.

Pitempiä koulutuksia minulla on 25 op:n Kuntoutuksen perusopinnot sekä 7 opintopistettä erityispedagogiikkaa. Pidän tärkeänä kehittää ammattitaitoani säännöllisen kouluttautumisen sekä työnohjauksen avulla. Työotteeni on asiakaslähtöinen niin terapian suunnittelussa kuin menetelmien ja materiaalin valinnassa. Olen myönteinen ja kannustava tukija ja tähtään aktiivisesti onnistuneeseen lopputulokseen ohjaamalla terapiakeinoja myös lähipiirille. Pitkän työkokemuksen myötä terapiamateriaalia on kertynyt runsaasti mutta hankin ja valmistan sitä tarpeen mukaan jatkuvasti myös yksilöllisiin tarpeisiin.