Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 1997 mutta aloittanut puheterapeutin työt jo vuonna 1996. Madetojan musiikkilukiosta ylioppilaaksi tuloni jälkeen kävin Talouskoulun, jonka jälkeen siirryin Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilaitokseen opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Valmistuttuani sairaanhoitajaksi aloitin työskentelyn OYKS:n Lastentautien klinikassa. Puheterapeutiaopintojeni alettua työskentelin useissa sijaisuuksissa niin OYKS:n Lastetautien kuin Neurologian klinikassa sekä Oulun Diakonissalaitoksen Vaativan kuntoutuksen osastolla aikuisneurologisten asiakkaiden parissa.

Kuntouttava ja ohjaava työote sekä perheiden ja lähipiirin kanssa työskentely tuli minulle tutuksi jo sairaanhoitajan työssäni ja pidän sitä edelleen vahvuutenani myös puheterapeuttina toimiessani. Puheterapeutin toimia minulla on ollut Päivärinteen kuntoutussairaalassa ja Oulun Diakonissalaitoksen Vaativan kuntoutuksen poliklinikalla. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 1998 lähtien ja minulla on ollut yhtäjaksoiset sopimukset Kelan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Myös Oulun kaupunki on ostanut puheterapiapalveluita minulta. Erityisopettajan työkokemusta minulla on sijaisuudesta Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa, Espanjassa asuessani toimin myös opettajana Suomi-koulussa kaksikielisten lasten kanssa.

Kehitän ja ylläpidän ammattitaitoani säännöllisesti täydennyskoulutuksilla tarjotakseni asiakkaille laadukasta kuntoutusta. Olen kouluttautunut eniten kiellelisten vaikeuksien, puhemotoriikan (OPT, PROMPT), autismin (TEAACH, PECS, PRT), vuorovaikutuksen ja leikin (Ralla), sekä aikuisneurologian alalta. Lisäksi kehitän yrittäjyyttä, laatua ja työhyvinvointia säännöllisesti kouluttautumalla. Asiakaskunnassa minulla on puheessa ja kielessä viivästyneitä lapsia, epäselvästi puhuvia lapsia, sekä lapsia joilla on haasteita vuorovaikutuksessa, keskittymisessä ja oppimisessa. Lisäksi kuntoutan aikuisneurogisia asiakkaita esim. aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman seurauksena aiheuttunutta afasiaa, dysartriaa tai nielemisvaikeuksia. 

Työotteeni on asiakaslähtöinen niin terapian suunnittelussa kuin menetelmien ja materiaalin valinnassa. Olen myönteinen ja kannustava tukija ja tähtään aktiivisesti onnistuneeseen lopputulokseen ohjaamalla kommunikaation tukemisen keinoja myös lähipiirille. Pitkän työkokemuksen myötä terapiamateriaalia on kertynyt runsaasti mutta hankin ja valmistan sitä tarpeen mukaan jatkuvasti myös yksilöllisiin tarpeisiin.